Investuokite ne dėl optimizmo, o dėl aritmetikos. - Benjamin Graham

Arrow

OBLIGACIJA

Tai skolos vertybinis popierius, patvirtinantis obligacijos turėtojo teisę gauti iš obligaciją išleidusio asmens joje nustatytais terminais nominalią obligacijos vertę, kuri išmokama išperkant obligaciją termino pabaigoje, ir metines palūkanas, kurių dydis ir mokėjimo tvarka aprašyta obligacijų prospekte arba obligacijų informaciniame dokumente.

Artimiausiu metu rinkai pristatysime galimybę investuoti į mūsų vystomus projektus įsigyjant CRB obligacijas. Obligacijų emisijos trukmė, fiksuotų palūkanų norma ir mokėjimo periodiškumas kiekvienu atveju priklausys nuo konkretaus projekto. Visos CRB išleistos obligacijos bus padengtos pirmos arba antros eilės hipoteka (vidutinis LTV 60%). Obligacijų platinimo tikslai: - Diversifikuoti finansavimosi šaltinius; - Atlaisvinti nuosavo kapitalo dalį su tikslu reinvestuoti į naujus projektus; - Pasiūlyti smulkiesiems investuotojams alternatyvią investavimo priemonę, kuri generuotų fiksuotą palūkanų grąžą.

K1

KOMERCINIO SKLYPO VYSTYMAS

Informacija ruošiama.

KOMERCINIŲ PATALPŲ REKONSTRUKCIJA

Informacija ruošiama.

K41