VERTĖS KŪRIMAS NEATSIEJAMAS NUO PROJEKTO REZULTATO