Vertės kūrimas neatsiejamas nuo projekto rezultato